Mâu web siêu kinh điển

với thiết kế web, bạn có nghĩ rằng trải nghiệm của người dùng đối với thiết kế web phẳng thì tốt hơn so với thiết kế mô phỏng skeuomorphism hay không? Tất nhiên, có rất nhiều khảo sát và nghiên cứu so sánh xu hướng thiết kế web phẳng và skeuomorphism. Mỗi xu hướng thiết kế đều có những ưu và nhược điểm riêng. Tuy nhiên, trong quá trình tối ưu hoá trải nghiệm người dùng trên website thì xu hướng thiết kế web phẳng đang ngày càng chiếm ưu thế và skeuomorphism dần dần bị lãng q

Leave a Comment